A www.konyvelokiajanlo.hu weboldal megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Amennyiben a feltételekkel nem ért egyet, kérjük ne nyissa meg weboldalunkat.

A www.konyvelokiajanlo.hu weboldalunkat Ön kizárólag saját felelősségére használhatja.

A www.konyvelokiajanlo.hu weboldalunk kívülálló felektől származó, tájékoztató jellegű információkat tartalmaz. Az Ön felelőssége hogy a weboldalunkon található adatokat, információkat, linkeket, hivatkozásokat ellenőrizze, mielőtt felhasználná azokat. Az Üzemeltető nem felel azokért a veszteségekért, költségekért és károkért amelyek a www.konyvelotudakozo.hu weboldal használatával összefüggésbe hozhatóan keletkeznek.

Az Üzemeltető nem felel a www.konyvelokiajanlo.hu weboldalunkon található linkeken elérhető internetes oldalak, weboldalak tartalmáért sem. Ön a saját kockázatára látogatja meg a weboldalunkon található linkeken elérhető internetes oldalakat és weboldalakat, használja bármelyik terméket vagy veszi igénybe bármelyik szolgáltatást.

A www.konyvelokiajanlo.hu weboldalunkon elérhetővé tett tartalom tekintetében Társaságunk az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el. A jogszabályt sértő információról történő tudomásszerzése esetén a 13. § szerint intézkedik az adott információ és az információra mutató link eltávolításáról.

A www.konyvelokiajanlo.hu weboldalunkon elhelyezett tartalom a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak szerinti védelem alatt áll.

A www.konyvelokiajanlo.hu weboldalunk használata során az Üzemeltető tudomására jutott személyes adatok kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.

A www.konyvelokiajanlo.hu internetes oldalunk vonatkozásában keletkező jogvita esetén, a magyar jog az irányadó.

A www.konyvelokiajanlo.hu URL címen elérhető portál (továbbiakban: Weboldal) tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.


Előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül tilos a Weboldal tartalmának tükrözése, technikai művelet segítségével a nyilvánosságra hozatala, újraközvetítése, részének vagy egészének (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) bármilyen technikával történő feldolgozása, másolása, értékesítése.


Jogosulatlan felhasználás, a 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogokról, 94. § alapján minden esetben polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítés jár.

A szerzői jogok megsértése okán, az Üzemeltető követelheti:
1. A jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
2. A jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
3. A jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
4. A jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében részt vevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról;
5. A jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését;
6. A sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszköz és anyag, valamint a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetve jogsértő mivoltától megfosztását.